Hakkımda

Dr.Ender Bademkıran Mayıs 1978 doğumlu,evli ve ‘Elya’ nın babasıdır.Tıp öğrenimini 1997-2004 yılları arasında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Genel Cerrahi ihtisasını İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2006-2011 yıllarında tamamlayarak Genel Cerrahi uzmanı oldu. Şubat 2012 – Haziran 2013 tarihleri arasında Viranşehir Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini yaptı.2013 yılında 3 ay   İstanbul Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Endoskopi Eğitimi aldı.2015-2016 yıllarında Almanya da Dil eğitimi aldı ve Evangelische Krankenhaus Gelsenkirchen de ve Dinc Klinikum Hamm da Hospitasyon yaptı

Genel Cerrahi ihtisası boyunca Türkiye’de ilk laparoskopik Roux en-y Gastrik Bypass operasyonunu yapan Dr.Mehmet Görgün’nün 1.Asistanı olarak  çalıştı. Obezite Cerrahisine ilgisi bu yıllarda başladı.Uzmanlık Yüksek Lisans ve Bitirme Tezi ‘‘Morbid Obezite Cerrahi Tedavisinde  Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Uygulaması”, dır.Ayrıca uzmanlık eğitimi boyunca Türkiyenin en fazla Böbrek Nakli yapan 3. Cerrahi Kliniğinde Organ Nakli sorumlusu Dr.Cezmi Karaca ile beraber çalıştı.Mesleki gelişimini katıldığı Kurs,Kongreler ve Yurt Dışı Eğitim ile en üst düzeye getirdi.

İlgi alanları Şiir,Karakalem Resim ve Doğa Sporlarıdır.Edebiyat Dergilerinde yayınlanmış şiirleri bulunmaktadır.Yaşatmanın Sanat olduğunu düşünüyor ve Obezite Cerrahisinin Güzel Sanatlar Akademisi olduğuna inanıyor…

 1. Doğum Tarihi: Mayıs 1978
 2. Unvanı: Uzman Doktor
 3. Öğrenim Durumu:
Derece Alan Üniversite Yıl
Tıp doktoru Tıp Fakültesi 9 Eylül Üniversitesi 2004
Tıpta Uzmanlık Genel Cerrahi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2011

4.1. Yüksek Lisans Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı:

‘‘Morbid Obezite Cerrahi Tedavisinde  Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Uygulaması”, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, 2011.

Danışman: Şef Yardımcısı Op.Dr.Mehmet Görgün

 

4.2.Mezuniyet Sonrası Eğitimi:

01/2018-06/2018            İstanbul Bariatrics ve Surgimed Klinik Fulya Beşiktaş/İstanbul

01/2017-12/2017            Başarı Hastanesi Obezite Cerrahisi Gaziosmanpaşa/İstanbul

05/2016-09/2016            Hospitasyon Dinc Klinikum Hamm Genel Cerrahi  Hamm/Almanya

08/2015-04/2016             Hospitasyon  Evangelische Krankenhaus Gelsenkirchen/Almanya

08/2013 -06/2015            Özel Viranşehir Hastanesi Uzman Doktor Viransehir/ Sanliurfa

05/2013-07/2013         İstanbul Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endoskopi Eğitimi

02/2012 – 07/2013          Viranşehir Devlet Hastanesi Uzman Doktor Viransehir / Sanliurfa -Mecburi Hizmet

12/2006 – 01/2012          Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistan Doktor     Tepecik / Izmir 

 1. Yayınlar

     7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. M. Dogan, C. Tugmen, E. Kebapci, K. Karaman, S. Ozturk, M. Olmez, C. Karaca, E. Bademkiran, M. Gorgun, C. Aydin. Effective Weight Control and Normalization of Metabolic Parameters after Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: A Single Center Experience. Hepatogastroenterology 2013 Mar-Apr;60(122):368-71

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

   7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

 1. Gölcük Y, Oray D, Bademkıran E. Type III Rectus Sheath Hematoma: A Case Report. The 6th Europen Congress on Emergency Medicine,12th Annual Meeting of SweSEM.11-14 October 2010 Stockholm,Sweden.Proceedings Book,pp.36.

     7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

     7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. M. Görgün, M. A.Tepeli, T.Ö. Sezer, E. Bademkıran. Laparoskopik Roux-en-Y Gastrik Bypass (LRYGBP) Teknik,Sonuçlar Ve 114 Hastalık Deneyimi. Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic & Minimally İnvasive Surgery. ISSN 1300-6533.Volume:17 Number:1 Marsch 2010
 1. Gölcük Y, Oray D, Bademkıran E. Tip 3 Rektus Kılıf Hematomu :Olgu Sunumu ,Türkiye Acil Tıp Dergisi 2010;10(2):77

       7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. 1. Gölcük Y, Oray D., Bademkıran E., Akın Ş.Tip 3 Rektus Kılıf Hematomu :Olgu 1.Acil Tıp Aile Hekimliği Kongresi 26 Mart-28 Mart 2010 İstanbul.Bildiri Özet Kitabı s.XX
 2. M.Görgün, E.Bademkıran, S. Gursul, K. Pehlivanoglu, A. G. Sahin.X.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan 2011 Videolu Görüntülü Sunum.V15-Morbid Obezite de Laparoskopik Roux-en-Y Gastrik Bypass sonrası geç Gastrogastrik Fistülün Laparoskopik Tedavisi
 1. M. Görgün, E. Bademkıran, S. Gursul, K. Pehlivanoglu, A. G. Sahin X.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan 2011 Videolu Görüntülü Sunum.V16- Laparoskopik Roux-en-Y Gastrik Bypass sonrası gelişen Gastrojejenostomi Anastamozunun Şidetli darlığının Laparoskopik Rezeksiyon ve Reanastamoz ile Tedavisi
 1. Nadir Bir Akut Kolon Obstrüksiyon Nedeni:Ogilvie Sendromu. Ege Cerrahi Kongresi 2009-Poster
 2. Tiroid Olgularımızın Ameliyat Endikasyonları ve Morfoloji Yöntemleri Yönünden Değerlendirilmesi. V.Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi 2011-Poster

 

           7.7. Diğer yayınlar

           7.8. Uluslararası atıflar

Web of Science değerlendirmesine göre: …..

 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1.Türk Tabipler Odası

2.Türk Cerrahi Derneği

3.Türk Kolon Ve Rektum Cerrahisi Derneği

4.Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği

5.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği

 1. Sertifikalar ve Ödüller
  1. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kursu, 8-9 Mart 2015
  2. Stapler Eğitimi Cerrahi Kursu, 13 Eylül 2014
  3. Cerrahi Endoskopi Eğitimi,1 Mayıs-31 Temmuz 2013
  4. Laparoskopik Fıtık Cerrahisi Eğitimi,Ekim 2017
  5. Deney Hayvanları Eğitimi Kursu,Ocak 2018

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 1. Kongre ve Sempozyum Katımları

1.Ege cerrahi Kongresi, İzmir 2009

2.17.Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010 Ankara

3.Ege Cerrahi derneği Aylık Toplantıları 2007-2011

4.Türk kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği İzmir Sonbahat Toplantısı 4-6 Kasım 2010

5.10.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan 2011 İstanbul

6.13.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 18-22 Mayıs 2011 Antalya

7.Ege Cerrahi Günleri ” Yenileşim,Teknoloji ve Mucit Cerrahlar” 7-8 Ekim 2011 İzmir

8.18.Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27 Mayıs 2012

9.19.Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014

10.5.Ulusal&3.Akdeniz Morbid Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi Kongresi           12-15 Ekim  2017 Antalya

       14.Yabancı Dil Bilgisi

1.Almanca:C1 Sertifikası (İleri Düzey)

B2-C1 Tıbbi Medikal Dil Sertifikası

2.İngilizce:Orta Düzey

3.Rusça:Temel Düzey