Obezite

MORBİD OBEZİTE  NEDİR?

Morbid Obeziteyi çok ciddi ölümcül hastalıklara yol açan, bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve yaşamını kısaltan aşırı düzeyde şişmanlık olarak tanımlayabiliriz. Vücutta fazla miktarda yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan ve mutlaka tedavi edilmesi gereken obezite, ülkemizde ve dünyada önemli bir sağlık problemi olmaya devam etmektedir.

OBEZİTE (ŞİŞMANLIK) CERRAHİSİ NEDİR?

Şişman hastalarının kilo vermelerine yardımcı olmak amaçlı besin alımlarının veya gıda emilimlerinin ya da her ikisinin birden azaltılması amacıyla sindirim sistemlerine  müdahalede bulunulmasına “obezite cerrahisi” ya da “bariatrik cerrahi” denilmektedir.

MORBİD OBEZ MİYİM?

Sadece bir insanın kilosuna bakarak şişman yada zayıf olduğu söylenemez. Obezitenin anlaşılması ve sınıflandırması için bir takım  matematiksel oranlar kullanılır. Bugün en  yaygın kullanılan yöntemler vücut kitle indeksi (VKİ) ve  bel çevresi ölçümüdür.  Vücut kitle  indeksi(VKİ),  vücut kilosunun, boy uzunluğunun karesine bölümü ile  elde edilir. Buna göre,

Vücut Kitle İndeksi(VKİ) =  Ağırlık(kg)/Boy(m) x Boy(m)

Dünya sağlık Örgütü’nün  VKİ’ye göre Şişmanlık Sınıflaması:

VKİ

<18,5 Düşük kilolu

18,5 – 24,9 Normal kilolu

25,0 – 29,9 Fazla kilolu

30,0 – 34,9 Obez

35,0 – 39,9 Ciddi obez

>40,0 Morbid obez

bki

Vücut kitle indeksi çocuklarda, hamilelerde ve  sporcularda yanıltıcı sonuçlar verebilir. Bunun için  bel  çevresi erkeklerde 94 cm’den fazla oluşu artmış risk, 102 cm’den fazla olduğunda yüksek riskli olarak  tanımlanırken;  kadınlarda 80 cm’den fazla oluşu artmış  risk, 88 cm’den fazla olduğunda yüksek riskli olarak  tanımlanır.

MORBİD OBEZİTE YAŞAMINIZI %30 ORANINDA KISALTAN ÖLÜMCÜL BİR HASTALIKTIR!

MORBİD OBEZİTE NEDEN BU DENLİ TEHLİKELİ?

İlk başta Şeker,Yüksek Tansiyon,Kalp Krizi,Diz Problemleri,Damar Sertliği ve bir dizi Kanser olmak üzere hayati problem,morbid obezlerde çok erken yaşlarda ortaya çıkar.

obezite riskleri

MORBİD OBEZİM NE YAPMALIYIM?

İlk yapmanız gereken durumun ciddiyetini anlamak ve zaman kaybetmeden tıbbi yardım aramaktır.

Bariatrik Cerrahi (Şişmanlık Cerrahisi); morbid obeziteyi kalıcı olarak ortadan kaldırabilecek hayatınızı yeniden düzene sokacak en etkin yegane tedavidir.

Morbid Obezlerin diyet/egzersiz ve psikolojik desteğin en etkin uygulandığı kuşullarda bile kalıcı olarak kilo kayıpları olasılığı %2-3 ‘ler düzeyindedir.

HANGİ ŞİŞMANLAR CERRAHİ TEDAVİYE ADAYDIR?

En az 3 yıldır morbid obezite olan ve EN AZ 2 DİYET GİRİŞİMİ sonucunda yeniden kilo almış tüm kişiler cerrahi tedaviye adaydır.

Vücut Kitle İndeksi(VKİ),şişman kişilere hangi aşamada ameliyat yapılması gerektiğini belirleyen en önemli parametredir.

 • VKİ’niz 40’ın üstünde ise mutlaka AMELİYAT OLMALISINIZ!
 • VKİ’niz 35-40 arasında ve şişmanlığa bağlı iki yandaş hastalığınız varsa (örneğin:şeker,hipertansiyon,karaciğer yağlanması,uyku apnesi gibi…) mutlaka AMELİYAT OLMALISINIZ.
 • VKİ’niz 30-35 arasında olan kişiler ‘’gri’’ alandadır ameliyat gerekliliği ‘’görecelidir’’.

ŞİŞMANLIK CERRAHİSİ TAM OLARAK NEDİR?

Şişmanlık giderici cerrahi;mide ve bağırsaklar üzerinde bir takım değiştirmeler yapma esasına dayanan bir dizi’’kapalı’’ ameliyattır.

Tüm girişimler;karında büyük kesiler yapılmaksızın milimetrik deliklerden aletler yardımıyla kapalı olarak gerçekleştirilir.Bu nedenle;ameliyattan sonra ağrı çok azdır ve hastalar 2-3 gün içerisinde taburcu olup,işlerine bir hafta on gün içinde dönebilirler.

ŞİŞMANLIK AMELİYATLARI HANGİ MEKANİZMALARLA ETKİLİ OLURLAR?

Bütün şişmanlık giderici ameliyatlar üç mekanizma ile etkili olurlar:

 • Gıda alınımı kısıtlayarak(restriktif etki)
 • Alınan gıdaların emilimini azaltarak(malabsorbtif etki)
 • Hormonal etki yaratıp ‘’İŞTAH’’ azalması sağlayarak.(Açlık hormonu Ghrelin ve tokluk hormonu Leptin üzerinden).

ŞİŞMANLIK GİDERİCİ AMELİYATLAR TİP-2 ŞEKER HASTALIĞINA ETKİLİ Mİ?

Bütün morbid obezite ameliyatları kilo verdirici etkilerinden bağımsız olarak tip 2 şeker hastalığını da tedavi edicidir.Şekerdeki düzelme ameliyat sonrası ilk günlerde yani hasta henüz hiç kilo vermeden gözlenir.

By-Pass ameliyatları şeker hastalığını (örneğin,mini gastrik by-pass,duodenal switch,SADİ-S,Transit Bipartition gibi) giderme açısından ‘’tüp mide’’ girişimine göre daha etkilidir.

ŞİŞMANLIK AMELİYATLARININ RİSKİ NEDİR?

Cerrahide her girişim belli bir risk içerir.Şişmanlık giderici ameliyatların ölümcül riski binde 1-4 arasındadır.Kanam(%2),Kaçak(%2),bacak damarlarında pıhtı oluşumu(%0,1) gibi komplikasyonlar bu girişimlere özgü nadir yan etkilerdir.

Kanıta dayalı tıp bağlamında;şişmanlık ameliyatlarının riskleri,morbid obez olmanın hastaya yüklediği risklere göre çok daha düşüktür.sayısız çalışma şişmanlık ameliyatlarının hayatı 15 yıl kadar uzattığı gösterilmiştir.

Bir fikir vermesi açısından diğer bazı ameliyatlarla karşılaştırırsak hayati tehlike riskleri;

Apandisit ameliyatı⇒ binde 1 (%0,1)

Obezite  ameliyatları binde 1-4 (%0,1-0,4)

Kalça protezi ameliyatı⇒ binde 4 (%0,4)

Kalp ameliyatları⇒ binde 20 (%2,0)

Kalın bağırsak ameliyatları⇒ binde 35 (%3,5)

AMELİYAT ÖNCESİ DETAYLI DEĞERLENDİRME

Tüm hastalarımız ameliyat öncesinde büyük bir özenle değerlendirilmektedir.Genel anestezi alınmasında herhengi bir sakınca olmadığı;ayrıntılı kan testleri,kalp ve akciğer muayeneleri,solunum fonksiyon testleri,kalp ekosu ile ortaya konulur.Batın ulsrasonu ve gastroskopi de rutin olarak yapılır.belli yaşın üstündeki hastalarımıza ameliyat öncesi ayrıca mamografi ve kolonoskopi de yapılmaktadır.

TÜM AMELİYATLARIMIZ EN ÜST DÜZEY TEKNOLOJİYE SAHİP TAM TEŞEKÜLLÜ HASTANELERDE YAPILMAKTADIR.

Op.Dr.Ender Bademkıran

Sorularınız için:

Telefon No (WhatsApp için):+90 505 873 35 21

Mail Adresi:Surgobesity@gmail.com

Ameliyattan önce                   …………                      Ameliyattan sonra

obezite-kader-degildir
obezite-cerrahisi-blogu

OBEZİTE CERRAHİSİNDEN SONRA CİNSEL HAYAT

images (1)

Obezite Cerrahisinden sonra hastalar bize genel sağlık durumlarında, fiziksel aktivitelerinde ve cinsel hayatlarında olumlu geri bildirimler iletiyorlar.Eski diyet programları tamamen değişmiştir,  daha fazla protein, daha fazla meyve-sebze, daha az karbonhidrat ve çöp gıda içermektedir. Egzersiz ve aktiviteler düzeyi ameliyat öncesine göre artmış, günlük yaşamda hareket etmek giderek daha kolay hale gelmiştir. Alınan günlük vitamin takviyelerinin de etkisiyle ilk günlerde görülebilecek halsizlik de giderek azalacaktır.

Obezite cerrahları olarak bizler,hastalarımızın gerek günlük yaşamda, gerek kilo verme sonuçlarında yaşadıkları devrimsel gelişmeleri büyük bir keyifle izleriz. Fakat cinsel yaşamdaki gelişmeler genellikle tabu kabul edildiği için, pek konuşulmaz.Yapılan kayıta dayalı Tıp çalışmalarına göre obezite cerrahisinden sonra cinsel yaşamdaki en büyük gelişme genç ve evli kadınlarda bildirilmiştir. Gerek cinsel istek, gerek uyarılma, gerekse orgazm sayısı ve toplam tatminde belirgin iyileşmeler bildirilmiştir.

Bütün bu gelişmelerin altında yatan en büyük etken, ameliyattan sonra dış görünüşün değişmesi ve buna paralel olarak kişinin kendini diğer insanların gözünde daha çekici hissetmesidir. Aslında obez olmak tek başına cinsel fonksiyon bozukluğuna neden olmaz. Fazla kilolu bir çok kişi tabi ki sorunsuz bir cinsel yaşama sahip olabilir. Bu bireyin kendi bedenini nasıl gördüğü ve partnerinin kendisine yaklaşımı ile doğru orantılıdır. Yani genç ve henüz organlarında obeziteye bağlı değişiklikler oluşmamış bireylerde cinsel yaşam etkilenmez.

Fakat ileri yaşta ve diyabetik kişilerde cinsel işlev bozukluklarına sık rastlanır. Ayrıca depresyon ve anksiyete de cinsel fonksiyon bozukluklarına katkıda bulunur. Diyabet yada metabolik sendrom gibi vücutta yağ dolaşımının fazla olduğu durumlarda damar fonksiyon bozukluğu ve ateroskleroz gelişir. Genital organlarda oluşan damar bozukluğu ve yetersiz doku oksijenlenmesi yapısal ve fonksiyonel bozukluklara neden olabilmektedir.

Obezite cerrahisi ve mide küçültme ameliyatı sonrası yağ miktarı ve insülin drencinin azalması ile vücut fonksiyonları hızla normale döner. Fiziksel görünümde olduğu kadar organ hasarı ve psikolojide de olumlu değişiklikler meydana gelir. Kişinin özgüveni artar ve daha sağlıklı bir cinsel yaşama kavuşur.

 

Obez Erkeklerdeki Cinsel Sorunlar

Obezite cerrahisinden önce fazla kilolu veya obez erkeklerin sıklıkla ereksiyon problemleri ve cinsel ilişki sırasında nefes problemleri yaşadıkları bildirilmiştir. Obez erkeklerdeki kötü seksüel performansın bir nedeni de düşük olduğu gösterilmiş olan testosteron seviyeleri gösterilmektedir.. Ayrıca obez erkekler, düşük benlik algısı nedeniyle cinsel ilişki oluşturmakta da sorun yaşamaktadır.

Erkekler de Obezite Ameliyatından Sonra Daha İyi Bir Seks Hayatı Mümkün

Obezite cerrahisi geçirmeyen erkeklerle ameliyat olanlar kıyaslandığında, cerrahi sonrası erkeklerin cinsel hayatlarında çok net düzelme görülmektedir. Cinsel istek ve üretkenlik için gerekli olan testosteron hormonunun seviyeleri, obezite cerrahisinin sağladığı kilo kaybı miktarına bağlı olarak düzelme göstermektedir. Cinsel yaşamdaki düzelmelerin testosteron seviyesiyle bağlantılı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, obezite cerrahisinden önce mümkün olmayan yeni pozisyonların keşfedilmesi, nefes darlığı ve benzeri nedenlerle kısa olan cinsel birleşme sürelerin uzaması da bu iyileşmenin diğer nedenleridir.

Kadınlar da Obezite Cerrahisinden Sonra Cinsel Yaşam

2010’nun başlarında yapılan kayıta dayalı Tıbbi bir çalışmaya göre, obezite cerrahisi geçiren kadınların yaklaşık % 71’i ameliyat sonrası seks hayatında düzelme gözlenmiştir.. Ameliyattan önce kadınların % 63’ünde cinsel disfonksiyon belirtileri saptanmıştır. Obezite cerrahisinden 6 ay sonra, aynı kadın grubunun % 68’inde disfonksiyon düzelmiştir. Düzelmeler cinsel istek, ıslanma, orgazm ve genel tatmin alanlarında gerçekleşmiştir. Kadın cinsel davranışı erkeklerinkinden daha az hormonal bağımlı olsa da, muhtemelen düzelmiş vücut imajı artmış libidodan sorumludur. Benzer şekilde, obezite cerrahisinden sonra kadınlarda doğurganlıkta ciddi oranda artış ve gebelikle ilişkili komplikasyonlar da anlamlı bir azalma görülmüştür..

Son olarak vurgulamamız gereken bir diğer önemli nokta ise, obezite cerrahisinden önce korunmadığı halde gebe kalamayan kadınların, obezite cerrahisinden sonra mutlaka etkili bir doğum kontrolü yöntemi uygulamaları gerekir. Çünkü, obezite cerrahisinden sonra 12 ay boyunca, yani hızlı kilo verme döneminde gebe kalınmasını hiçbir şekilde önermiyoruz. Daha önceki alışkanlıkla korunmaksızın cinsel ilişki, istenmeyen bir erken  gebeliğe yol açabilir.

Mide küçültme ameliyatı sonrası cinsellik etkilenir mi şeklindeki sorulara verdiğimiz en iyi cevap ise bu operasyonun cinsel aktivite ve üreme sağlığını tamama yakın düzelttiği şeklinde olmaktadır. Mide Küçültme Ameliyatı Sonrası Cinsellik oldukça olumlu etkilenmektedir.

Bizler Obezite Cerrahları olarak zaten sizin olan her şeyi size geri vermeye çalışıyoruz,onu korumak size kalıyor…

Sağlıkla kalın…

Dr.med.Ender Bademkiran

Obezite ve metabolik Cerrahisi Uzmanı

Obesity and Metabolic Surgeon

Adipositas und Metabolische Chirurgie

 

 

SLEEVE GASTREKTOMİ (TÜP MİDE) AMELİYAT SONRASI BESLENME PROGRAMI

 

58290142-sağlıklı,-taze-sebze-ve-yukarı-ve-aşağı-beceriksizdir,-sağlıklı-beslenme-ve-diyet-kavramı-ile-sağlık 

 

Tüp Mide ameliyatından sonra en önemli nokta eski yeme alışkanlıklarının değiştirilmesi ve beraberinde sağlıklı yaşam için egzersiz gibi YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ yapılması gerekir.

 

Bir diğer önemli nokta da nasıl olsa ameliyat oldum artık kilo almam gibi yanlış bir fikre kapılıp yüksek enerjili yiyecek ve içeçeklerin tüketilmesidir.Bu kesinlikle yanlış bir bilgidir.

 

Bizim size önerdiğimiz bir diyet değil,sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenme programıdır.

 

Ameliyattan sonra altın kuralımız ve kesinlikle unutmamanız gereken şey;KATI VE SIVILARI AYNI ANDA ALMAMANIZ GEREKİR.

 

Öğünlerinizden 30-45 dk öncesi ve sonrası kesinlikle sıvı bir şey almayınız.

 

Ameliyat günü: Ağızdan hiç bir gıda alınmaz.Susuzluk olduğunda ağızda su çalkalanır ve yutulmadan tükürülür.

Ameliyattan sonra 1. gün:

 

Yarım lt su. 15-30 dakika aralıklarla 30 ml su yudum yudum içilir.

 

Ameliyattan sonra 2-10. gün:

 

En az bir hafta BERRAK SIVI diyeti yapılmalı.

Taneciksiz, yoğun olmayan çorbalarla başlanır.

Haşlanmış et ve tavuk suyu bir öğünde en fazla 150ml alınmalı.

Haşlanmış sebzelerin suyu bir öğünde en fazla 150 ml alınmalı.

Günde altı öğün dört saat aralarla yapılır.Bu öğünlerin 4 öğünü protein ağırlıklı olmalı( Et-tavuk suyu ve Protein tozu desteği)

Bir öğünde maksimum 8 kaşık yenir, her kaşık arasında üç dakika beklenir.

Sekiz kaşık olmadan doyulursa veya şişkinlik, ağrı olursa öğün sonlandırılır.

Öğünün başlamasına 30-45 dakika kala ile öğün bitimi 30-45 dakika sonrasına kadar asla sulu gıdalar (su, meyve suyu, ayran, çay, vs.) tüketilmez.

Diğer aralarda 1-1,5 lt su, suya ilave olarak toplam 2 su bardağı evde sıkılmış şeker ilavesiz meyve suları (portakal, mandalina ve greyfurt gibi asitli içecekler ilk bir ay tüketilmez), ayran  ve şeker ilavesiz açık ılık çay yudum yudum  içilir.

Katı gıda kesinlikle almayınız.Katı gıdalar ameliyat sonrası stapler hattının ( dikiş hattı) açılmasına ve kaçağa neden olabilir.

Alınan sıvı gıdaların düşük kalorili ve yağsız olmasına dikkat edilmelidir.

 

Ameliyattan sonra 11.-15.günler:

 

Günde dört öğün dört saat aralarla yapılır.

Sulu yumuşak ve blenderdan geçirilmiş gıdalar alınabilir.

Yumuşak meyveler (kayısı,şeftali,çilek,karpuz,vb)kolaylıkla alınabilir.Sert meyveler ise blenderdan geçirilmelidir.

Bu dönemden başlayarak hayatınız boyunca uymanız gereken ana kural yemeklerden 30-45 dakika önce sıvı gıda ve su alımını kesip yemeklerden 45-60 dakika sonrasına kadar yemek yanında ya da arasında sıvı almamaktır.

Bu süreçte sıvı alımı çok küçük olan mide hacminizin çok daha çabuk dolmasına ve ihtiyacınız olan protein ve vitaminlerin eksik alımına sebep olur.

Katı ve sıvı bir arada alınınca mide çok çabuk dolacağından kusma hissi ya da mide de ağrı oluşabilir.           Uzun vadede ise midenizin genişlemesine sebep olabilir.

Püre haline getirilmiş et, patates ve her türlü meyve püresi tüketilebilirsiniz.

Takip eden günlerde de terbiyeli çorbalara başlayabilirsiniz.

Dana eti, kuzu, tavuk, hindi, balık suyuna çorbaları unsuz yoğurt, yumurta, süt ile terbiyeleyebilirsiniz. Ev tarhanası, taze fesleğenli sütlü domates çorbası, rondolanıp süzülmüş zerdeçal ve kimyonla pişirilmiş mercimek çorbası gibi daha kıvamlı çorbaları tüketebilirsiniz.

 

 

Ameliyattan sonra 16-30. günler:

 

Püreli gıdalara geçilir.

Günde dört öğün dört saat aralarla yapılır.

Kahvaltıda peynir, zeytin, yumurta gibi yiyecekler iyice püre haline getirilir, yoğun kıvamlı olursa süt, meyve suyu gibi sıvılarla sulandırarak maksimum  8 kaşık olacak şekilde tüketilir.

Sekiz kaşık olmadan doyulursa veya şişkinlik, ağrı olursa öğün sonlandırılır.

Diğer öğünlerde makarna, pirinç pilavı, kızartma türü gıdalar haricinde evde pişen az yağlı ve az tuzlu gıdalar blender ile püre haline getirilir.

Yoğun kıvamlı olursa kaynamış su ile yoğunluğu azaltılıp dört saat aralıklarla yine her kaşık arasında üç dakika bekleyip maksimum 8 kaşık tüketilir.

Diğer aralarda (öğün bittikten 45 dakika sonrası ile sonraki öğünün başlamasına 45 dakika kala arasındaki zaman) 1,5-2 lt su, suya ilave olarak toplam 2-3 su bardağı evde sıkılmış şeker ilavesiz meyve suları (portakal, mandalina ve greyfurt gibi asitli içecekler ilk bir ay tüketilmez) ayran, süt, şeker ilavesiz açık ılık çay yudum yudum içilir.

 

Ameliyattan sonra 1. ay sonrası:

 

Normal gıdalara geçilir.

Her öğünde ince yarım dilim tam buğday ekmek ile beraber az yağlı, az tuzlu karbonhidrattan fakir gıdalar tüketilir.

Bir öğünde yarım/1 kase yemek yenir.

Her lokma ağızda 40 defa çiğnenerek yutulur ve lokmalar arasında üç dakika beklenir.

Verilen ölçü olmadan doyulursa veya şişkinlik, ağrı olursa öğün sonlandırılır.

Yine diğer aralarda (öğün bittikten 45 dakika sonrası ile sonraki öğünün başlamasına 45 dakika kala arasındaki zaman) 2-2,5 lt su, suya ilave olarak toplam 2-3 su bardağı evde sıkılmış şeker ilavesiz meyve suları ayran, süt  ve şeker ilavesiz açık çay yudum yudum içilir.

Yine aralarda yarım porsiyon meyve, yoğurt, kavrulmamış fındık, badem, ceviz vs. ara öğün yapılabilir.

 

Ameliyattan 4 ay sonra
Yavaş ve düzenli olarak normal bir diyete geçebilirsiniz. Etler, yumurta, sebzeler ve baklagiller tüketilebilir.

Ancak pirinç, makarna,mısır ekmek gibi gıdalar 6. aya kadar tolere edilemeyebilir.

İlk yıl fazla kilonun büyük bölümü verilecektir. Yeterli miktarda kilo kaybı gözlendikten sonra kalori alımı 1000-1200 kaloriye çıkarılabilir.

Tüp mide ( sleeve gastrektomi ) sonra diyet kişinin tolerans düzeyine göre farklılıklar gösterebilir. Buna göre bazı gıdaların eklenmesi veya çıkarılması mümkündür.

 

 

 

Not: Şerbetli tatlılar, unlu mamüller, kızartmalar, alkol, sigara, gazlı ve asitli içecekler ömür boyu yasak. Ameliyat sonrası 3. aydan sonra ayda bir kez yarım porsiyon sütlü tatlı veya 2 haftada bir 1 top dondurma yenebilir.

 

Tipps zum Abnehmen

Tipps zum Abnehmen

 

“Ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper” ist eine alte Weisheit. Heutzutage ist das besonders relevant, da wir ständig erschreckende Statistiken zur Fettleibigkeit sehen, die nichts Gutes verheißen. Was einige Menschen zu vergessen scheinen, ist, dass unser Körper unser Schutzplatz, unser Tempel ist, und wenn man nach Gelassenheit und innerer Ruhe sucht, gesünder und fitter werden und den eigenen Körper verbessern sollte, um dann mal zu sehen, was passiert.  Einer der Indikatoren für einen gesunden Körper ist der BMI (Body Mass Index). Der BMI ist Ihr Gewicht in Kilogramm geteilt durch das Quadrat Ihrer Größe in Metern. Laut der Weltgesundheitsorganisation wird ein Mensch mit einem BMI größer oder gleich 25 als übergewichtig betrachtet. Übermäßiges Gewicht erhöht das Risiko von schweren Gesundheitsproblemen. Sie können Ihre Größe nicht ändern, aber wohl Ihr Gewicht.

 

Der richtige Ansatz

 

Sie haben wahrscheinlich schon gehört, dass, wenn Sie Gewicht verlieren und halten wollen, müssen Sie Ihren Lebensstil ändern. Nun, das ist auch wahr. Sich an rigide Diäten zu halten, mag temporäre Resultate bringen, aber auf lange Sicht verursachen sie irreversiblen Schaden an Ihrer Gesundheit. Die beste und gesündeste Art mit Übergewicht fertig zu werden, ist, die Kalorienaufnahme zu reduzieren und mehr Sport zu treiben. Das sollte Ihr und Ihr Lebensweg Mantra sein.

 

Kalorienaufnahme reduzieren

 

Der menschliche Körper ist einzigartig. Wenn wir mehr Energie (Kalorien) aufnehmen als wir brauchen, speichert unser Körper diese und wandelt sie in Fett um. Um den Körper davon abzuhalten, Energiereserven anzulegen, müssen Sie die Kalorienaufnahme reduzieren. Das können Sie tun, indem Sie sich für Früchte, Obst, Fisch, mageres Fleisch und Weizen anstatt Gebäck, fettes Fleisch und gebratene Kartoffeln entscheiden. Die Portionsgröße zu reduzieren ist eine weitere großartige Methode. Die beste Option wäre, weniger aber öfter zu essen. Sie sollten 4-5 mal täglich zur selben Zeit essen. Vermeiden Sie zusätzlich süße Getränke, da die meisten davon enorme Mengen an Zucker enthalten.

Langsam essen

Langsames Essen hilft mit weniger Essen satt zu werden. Die Interaktion zwischen Hirn und Verdauungshormonen ist wichtig. Allerdings braucht es ein wenig Zeit, bis das hormonale System zu arbeiten anfängt. Darum fühlen wir uns nach etwa 20 Minuten essen satt. Wenn Sie also sehr schnell essen, riskieren Sie, zuviel zu Essen, da Ihr Körper nicht genug Zeit hat zu sagen: ‘Ich bin bereits satt’.

Den Magen austricksen

 

Es gibt Dehnungsrezeptoren im Magen. Diese senden Signale an das Gehirn und Sättigungshormone werden freigelassen. Diese Rezeptoren werden aktiviert, wenn der Magen voll ist, egal ob mit Essen oder Wasser. Wenn Sie also hungrig sind, trinken Sie ein Glas Wasser und tricksen Sie Ihren Magen aus.

Spätes Essen macht dick

Nicht nach 18:00 Uhr zu essen, ist für diejenigen, die Gewicht verlieren wollen, zur Regel geworden. Allerdings gibt es ein paar Nuancen, die Sie kennen sollten. Kalorien fangen nicht automatisch an, in Fett verwandelt zu werden, wenn es 18:00 Uhr schlägt. Die Zeit der letzten Mahlzeit am Tag hängt von der Zeit ab, zu der Sie schlafen gehen. Sie sollten mindestens 4 vier Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr essen. Der Grund warum nächtliches Essen so ungesund ist, ist, dass Ihr Metabolismus nachts langsamer ist. Der Metabolismus regelt alle chemischen Prozesse in unserem Körper. Die biologische Uhr (zirkadischer Rhythmus) reguliert den Metabolismus abhängig von der Tageszeit.

 

Energieverbrauch erhöhen

 

 

Ein optimaler Plan zum Gewichtsverlust enthält definitiv sportliche Aktivitäten. Wenn wir Sport treiben oder anderweitig aktiv sind, braucht unser Körper mehr Energie. Die Hauptquelle davon ist Fett, daher verbraucht unser Körper Fett und bekommt die nötige Energie. Die besten Übungen zum Abnehmen sind diejenigen, bei denen der gesamte Körper beteiligt ist, beispielsweise Joggen, Schwimmen oder Radfahren. Sie können auch Freizeitaktivitäten ausführen oder zu Fuß gehen, anstatt das Auto zu benutzen.

Wasser trinken

Die erforderliche Wassermenge ist individuell und hängt vom Körpergewicht und sportlichen Aktivitäten ab. Es wird empfohlen 6-8 Glas Wasser täglich zu trinken. Menschen, die genug Wasser trinken, haben weniger Appetit und konsumieren weniger Kalorien. Wasser ist auch für alle körperlichen Funktionen notwendig.

Die Wichtigkeit des Schlafs

Forscher, die Schlafgewohnheiten untersucht haben, haben entdeckt, dass Fettleibigkeit mit kurzer Schlafdauer verbunden ist. Es gibt verschiedene potentielle Mechanismen, die erklären, wie Schlafmangel zur Gewichtszunahme führt. Diese beinhalten Ungleichgewicht von Hormonen, die Hunger kontrollieren (Leptin und Ghrelin), mehr Zeit zum Essen und verringerte sportliche Aktivität aufgrund von Müdigkeit. Außerdem wurde beobachtet, dass Menschen, die wenig Schlafen, eine geringere Körpertemperatur haben. Dadurch ist ihr Energieverbrauch gesenkt. Wenn Sie also abnehmen wollen, sollten Sie nachts 7-8 Stunden schlafen.

Tipps zum Abnehmen
 • Lebensmittel mit wenig Kalorien auswählen
 • Portionsgrößen von Mahlzeiten verringern
 • 4-5 mal täglich essen
 • Regelmäßig essen
 • Langsam essen
 • Bei Hunger Wasser trinken
 • Vier Stunden vor dem Schlafengehen nichts essen
 • Mehr Sport treiben
 • 6-8 Glas Wasser trinken
 • Nachts 7-8 Stunden schlafen

 

 

Dr.med.Ender Bademkiran

 

Adipositas und metabolische Chirurgie

Obesity and Metabolic Surgeon

Obezite ve Metabolik Cerrahisi

NE,NASIL,NE İLE,NE ZAMAN VE NE KADAR!!!

gülen suratNE,NASIL,NE İLE,NE ZAMAN VE NE KADAR!!!

 

‘’Önemli olan neyi, nasıl , ne ile beraber ve ne zaman yediğiniz ve son olarak da ne kadar yediğinizdir”

 

 

NE YEDİĞİNİZ

Gün doğumundan batımına kadar mümkün oldukça hayvansal gıdaları, gün battıktan sonra sebze grubu tüketilirse metabolizmamız bozulmaz.

-Sabah:  Hayvansal protein grubu

-Öğlen: Hayvansal protein grubu

-Akşam: Sebze  ve karbonhidrat  grubu tüketilmeli.

NASIL PİŞİRDİĞİNİZ

– Sebzeler tercihen buharda, haşlama  veya fırında ızgara şeklinde pişirilebilir.

– Etlere pişerken yağ eklenmesi emilimi bozduğu için, kiloya neden olur. Mümkünse et, balık ve tavuk pişerken yağ eklenmemelidir..

– Sebzelere ve makarna grubu ve pilava pişerken 1 yemek kaşığı yağ eklenebilir.

– Mangalda ızgara kanserojendir, çok sık tüketilmemelidir.
NEYLE BİRLİKTE YEDİĞİNİZ

– Meyveler yemekten 2 saat sonra tüketilmeli, yemeğin hemen önce ve sonrasında yenildiği zaman  kiloya neden olur.

– Meyveleri birbiriyle çok karıştırmamak gerekir.En fazla iki çeşit meyve beraber alınmalı.

– Hayvansal proteinlerden  et, balık ve tavuk ile peynir, süt ve yoğurt çok sıkı birlikte yenilmemelidir.

– Sabah: Hayvansal protein grubu ve yanında buğday grubundan elde edilen karbonhidartlar tüketilmeli.

– Öğlen:  Hayvansal protein grubu  ve yanında sebze/ yeşil salata tüketilmeli.

– Akşam:  Sebze ve yanında  buğday grubundan elde edilen karbonhidratlar tüketilmeli.

NE ZAMAN YEDİĞİNİZ

– Sabah kahvaltısı saat  en geç 9.00’da yapılmalı, akşam yemeği ise en geç yazın 8.00’a kışın ise 7.00’a kadar yenilmelidir.

-Akşam yemeği ile uyku arasında katı yiyeceksiz en az 4-5 saat zaman olmalı.

– Yemekten sonra şekerleme ve uzanma yapmayınız en az 30 dakika ayakta iş yaparak yada yürüyüş yapmalısınız.

-Reflü açısından gece yatarken sol tarafınıza yatınız ve yastığınızı bir miktar yükseltin.

-Metabolizmanın sağlıklı olması için, gece uykusu çok önemlidir.

– Saat 00.00-04.0 arası uykuda olabilirsek hormonlarımız düzenli çalışır.

NE KADAR YEDİĞİNİZ

-Herkesin midesi kendi 2 avucu kadardır.

-Ana öğünde 2 avucunuz kadar ve ara öğünde 1 avucunuz kadar yemek yemeniz idealdir.

-Son lokmayı her zaman almayın ,gözünüz biraz sofrada kalarak kalkın.

-Ve en önemlisi ne siz kimseye nede kimse size biraz daha yiyin diye ısrar etmesin!!!

Dr.med.Ender Bademkiran

Obezite ve metabolik Cerrahisi Uzmanı

Obesity and Metabolic Surgeon

Adipositas und Metabolische Chirurgie